header_business_01.jpg

Zaken en Farmland

Waarom zou ik investeren in de landbouwsector ?
Een terechte vraag, immers landbouw is in de voorbije decennia niet de meest winstgevende sector geweest. Toch willen wij u niet onthouden van een aantal feiten die aangeven hoe sterk en hoe veerkrachtig de agrarische sector is.

  1. Investeren in landbouwgrond is een betere belegging dan in aandelen. Gedurende de laatste 30 jaar is landbouwgrond een zeer stabiele factor geweest. Grondprijzen stegen geleidelijk echter gestaag en is nauwelijks afhankelijk van de welvaart. In de laatste 10 jaar is landbouwgrond een (veel) betere investering geweest dan aankoop van aandelen. Zie de rapportages hierover van Hardman&Co (www.hardmanandco.com).
  2. Investeren in de landbouw is investeren in een bedrijfstak met toekomst. De vraag naar grond en grondstoffen nemen toe. Schattingen hierover variƫren nogal echter duidelijk is dat de prijzen van grondstoffen fors gaan stijgen met tientallen procenten.
  3. Grond is een veilige productiefactor. Op grond wordt niet afgeschreven, en de waarde van grond stijgt aangezien het een schaars produkt is. Bij goed onderhoud en goed beheer kan men jaarlijks rekenen op een goed rendement.
  4. Grond is voor de landbouw van levensbelang. Zonder grond vindt er geen productie plaats. Aangezien de vraag naar grondstoffen stijgt en blijft stijgen zal de vraag naar grond zeker toenemen. Er wordt wereldwijd al veel grond verhandeld.

Op de links pagina staan diverse links naar websites waar u bovenstaande informatie kunt vinden en kunt nalezen